Obec Vysoká - typicky horská ves připomínaná již roku 1325, později zpustla. Roku 1563 znovu obnovena, ovšem pod novým názvem Nová Ves, který byl roku 1952 změněn na dnešní Vysoká. Ten je odvozen od zeměpisné polohy, jehož střední nadmořská výška je 704 m. n. m. Roku 1763 se zde narodil otec hudebního skladatele Franze Schuberta. Skladatelův děd hájil v polovině 18. století zdejší sedláky proti kolštejnské vrchnosti a zasloužil se o vybudování zdejší kaple a barokního sousoší "Kristus na Olivetské hoře". Památkově chráněnou stavbou ve Vysoké je zděná kaple Nejsvětější Trojice s půlkruhovým závěrem a polygonální věží nad hřebenem střechy. U lesní cesty do Vysokých Žibřidovic jsou dále chráněna boží muka jako doklad drobné rustikální stavby z první poloviny 19. století. Více informací naleznete na stránkách obce Malá Morava, a to www.obecmalamorava.cz.